Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Користувач - будь-яка особа, яка звернулася до інформаційних матеріалів та сервісів і Функцій Компанії шляхом відвідування Інтернет-Платформи.

Персональні дані - інформація, яка відноситься до певного Користувача і дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

Загальнодоступні дані - дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа - власник цих даних - надав доступ необмеженому колу осіб (в т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які, згідно даною Угодою, та/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис - запис, який містить дані авторизації Користувача (логін та пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні ним Інтернет-Платформи.

Інформаційні матеріали - будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру, Які не порушують авторські та суміжні права третіх осіб.

Партнери - неприбуткові громадські, благодійні організації, які розміщують власні проєкти на платформі.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних та інших даних (у т.ч. інформаційних матеріалів), що надаються та розміщуються Користувачем при використанні Інтернет-Платформи.

2.2. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, у разі розміщення на Платформі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Компанією як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

2.3. Дана Угода не регулює і Компанія не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних даних і Інформаційних матеріалів Користувача сторонніми підприємствами та організаціями, які не перебувають у володінні або під управлінням Компанії, та фізичними особами, які не є працівниками Компанії , навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, ПЗ, товарів або послуг цих осіб за допомогою Інтернет-Платформи.

3. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. При створенні облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та інші дані. Після створення та використання Користувачем Особистого кабінету, Компанія отримує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні їм Інтернет-Платформи.

3.2. При використанні Користувачем Інтернет-Платформи, її сервісів і Функцій, обладнання Компанії автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, які не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адресу Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Користувача, наявність або відсутність в комп'ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, а також статистична інформація про активність Користувача.

3.3. Компанія має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно в цілях успішного функціонування Інтернет-Платформи або в терміни, встановлені чинним законодавством країни, міжнародним законодавством, або країни Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3.4. У разі зміни персональних даних, Користувач зобов'язаний поставити до відома Компанію, оновивши Аккаунт. В іншому випадку, компанія не несе відповідальності за негативні наслідки такої обробки.

4. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

4.1. З метою функціонування Інтернет-Платформи, реалізації цивільно-правових, податкових, договірних відносин, створення і підтримки персональної сторінки Користувача, функціонування персональних баз даних Компанії, відправки пропозицій та інформації з Інтернет-Платформи, Користувач безумовно погоджується:

  • З наданням своїх персональних даних як Компанії, так й іншим Користувачам;
  • З поширенням персональних даних за допомогою Інтернет-Платформи щодо інших Користувачів;
  • З іншими діями Компанії щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Інтернет-Платформи.
  • При цьому на сторінках Інтернет-Платформи Компанія має право відобразити ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання / місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: Проекта, інформації про Автора Проекту, Користувачів що здійснили Вклад та розмір таких Вкладів.

4.2. Компанія зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані, за винятком випадків, пов'язаних з безпосереднім функціонуванням Платформи й відображених у п.4.1 цієї Угоди. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

  • Після отримання згоди Користувача, до якого відноситься вищевказана інформація.
  • При необхідності передачі персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача.
  • За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані.
  • В тому випадку, якщо, на думку Компанії, Користувач порушує умови даної Угоди та / або інших договорів і угод, укладених між Сторонами.

4.3. Користувач дає згоду Компанії дозволяти третім особам, з якими вона уклала відповідні угоди, отримувати, зберігати й обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних і Інформаційних матеріалів), такі як IP-адресу Користувача, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваних цими особами послуг та інформації рекламного характеру.

4.4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Компанії, Компанія не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.

4.5. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться в Компанії, Користувач може самостійно змінити або видалити свої Персональні дані, використовуючи відповідні функції Платформи й свій обліковий запис. У випадку якщо це не представляється можливим, Користувачеві необхідно заявити відповідну вимогу, направивши його на електронну адресу Компанії, вказаний на Платформі.

4.6. У разі надання Користувачем даних своїх контрагентів - фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Користувач підтверджує своє право й згоду своїх контрагентів - фізичних осіб (а в разі відсутності зобов'язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних , а також їх передачу третім особам у порядку й на умовах, передбаченому чинним законодавством України.

4.7. Доступ до облікового запису (Аккаунту) та інформаційним матеріалам, що зберігаються в Особистому кабінеті Користувача, здійснюється з використанням відповідного логіна й пароля. У разі якщо сервіси Інтернет-Платформи, доступні Користувачеві, дозволяють зробити загальнодоступною яку-небудь інформацію Користувача, Користувач самостійно і під свою власну відповідальність активує й використовує дані Функції Інтернет-Платформи й сервісів. При цьому Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Інтернет-Платформі інформацію, щодо якої їм самостійно не встановлено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Компанія має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди за адресою https://e-mis.com.ua/ Інформація про зміну цієї угоди буде розміщена на відповідній сторінці Інтернет-Платформи. У разі внесення до Угоди змін, Користувачеві необхідно буде ознайомитися з ними, щоб бути проінформованим про те, як Компанія захищає інформацію про Користувачів.

5.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації на Інтернет-Платформі. Використовуючи Інтернет-Платформу, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Інтернет-Платформи.

5.3. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

5.4. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди чи будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5 До даної Угоди та відносин між Компанією та Користувачем застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються.

5.6. Компанія не здійснює, ніяких операцій з фінансовими активами (внесками Користувачів), з метою заробітку.