Угода користувача

Угода користувача
Ця Угода Користувача (далі - «Угода») укладається між користавичом та інтернет-сайт
ом https://e-mis.com.ua/ (далі - «Сайт»).

1. Загальна частина
1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою 
https://e-mis.com.ua/ugoda (надалі – «Угода»).


2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.
3. Умови Угоди поширюються на всіх 
користувачів Сайту - як на незареєстрованих (неавторизованих) користувачів, так і на зареєстрованих  (авторизованих), що мають будь-який обліковий запис або не мають жодного. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль тощо).

2. Права, обов'язки та відповідальність Користувача та Сайту
1. Повний доступ до Сайту, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів
 (які дали згоду на оприлюднення інформації про себе або виклали її з метою надати можливість іншим вільно ознайомлюватися з нею), відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого (авторизованого) Користувача.
2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це 
Сайт, та надати інформацію, яка підтверджує виявлене порушення. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).
3. Користувачеві заборонено:

-сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
-вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
-ображати будь-кого;
-використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
-зловживати розміщенням не інформативної інформації;
-провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки ;
-створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
-вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
-надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
-реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови  одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
-розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші  об'єкти інтелектуальної власності, що належать 
Сайту (його власникам) та/або третім особам;
-розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина  не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з
а її участю);
-розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
-використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації
 (зокрема, парсингу) на Сайті;
-здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
-намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
-розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.

4. Відповідальність Користувача:
-Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.
-Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
-Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
-Якщо Користувачем не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
-У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, E-mis має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
-За порушення умов даної Угоди, E-mis має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.

5. Відповідальність Сайту:
-
Сайт не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
-
Сайт не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
-
Сайт не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
-
Сайт не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3. Конфіденційність
1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно 
Сайту/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

4. Інші умови
1. 
Сайт має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресоюhttps://e-mis.com.ua/ugoda. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.
2. 
Сайт не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
3. Користувач надає 
Сайту право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Сайту або інформацію рекламного характеру.
4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
5. Сайт надається "як є". 
Сайт не гарантує відповідність Сайту цілям та/або очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.
6. 
Сайт може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
7. До даної Угоди й відносин між 
Сайтом та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.